Ambassadeur Ronald Schleurholts

Ronald Schleurholts, architect en directielid cepezed

Ambassadeur BouwBeurs R&D, thema Ontwerpen met Licht & Lucht

LinkedIn
Website

Themasponsor:

 

 

 

 

Interview Ronald Schleurholts

Licht en lucht als eerste levensbehoefte

Op woensdag 6 februari 2019 gaan de verhalen en discussies in het TechForum van BouwBeurs R&D over de relatie tussen de gezondheid van de mens en de architectuur van gebouwen. Ronald Schleurholts, architect en directielid van cepezed, is deze dag de thema-ambassadeur. Het thema van deze woensdag is voor hem een dagelijkse uitdaging in de praktijk: zijn ambitie is om gebouwen te maken die helend zijn voor de mens. “Mensen zijn vrijwel de hele dag binnensdeurs en hebben vrijwel geen contact meer met de natuur en natuurlijke ritmes. Dat is niet gezond”, aldus de architect. 

De cijfers bewijzen het: de mens leeft anno 2019 voor circa 90% binnensdeurs. Dat heeft directe consequenties voor de gezondheid van mensen, omdat het binnenklimaat in veel gebouwen onvoldoende daglicht en frisse lucht geeft. Een duidelijke taak voor architecten om heel bewust met dat gegeven om te gaan, zo stelt architect Ronald Schleurholts. Steeds vaker is de gezondheid van de mens van leidend voor ontwerpbeslissingen: “Daglicht bepaalt het levensritme, de mens heeft contact nodig met de natuur. Ook binnen gebouwen is dat te realiseren”, zo is zijn overtuiging. “We moeten ons bewust zijn van het bioritme van de mens als we gebouwen ontwerpen.”

Dynamisch binnenklimaat
Schleurholts werkt aan nieuwbouw- en renovatietrajecten waarbij daglicht een belangrijk ontwerp-criterium is. “Terwijl het in geen enkel programma van eisen staat. Het is iets dat je al architect echt zelf moet inbrengen. Datzelfde geldt voor frisse lucht.” Bij veel, ook recent opgeleverde architectuur ziet hij voorbeelden van gebouwen met een kunstmatig, monotoon binnenklimaat. “We moeten veel meer streven naar een dynamisch binnenklimaat, lichter en natuurlijker. Veel meer afgestemd op het bioritme van mensen.” 
 
Hoe en waarom, op verschillende schaalniveaus
Eerder was Schleurholts voorzitter van de stichting Dutch Daylight (toen nog Living Daylights) om zich in te zetten voor het thema ‘Daglicht in architectuur.’ Tijdens BouwBeurs R&D wordt het thema nog iets breder getrokken. “We zullen ook de achtergronden van de noodzaak om met licht en lucht te ontwerpen duidelijk gaan maken. Door sprekers aan het woord te laten die zowel vanuit het perspectief van de gezondheid als van de architectuur cijfermatig kunnen aantonen dat we op een andere manier onze ontwerpen moeten aanvliegen. Het hoe en waarom.” Van reeds gerealiseerde projecten wordt verteld wat de geleerde lessen zijn en hoe tot een resultaat is gekomen dat kan worden benoemd onder de titel 'Gebouwen die voor mensen zorgen’: een woonhuis, een hotel en een groot ziekenhuis. Schleurholts: “Daarvan kunnen we leren - op verschillende schaalniveaus - waar je tegenaan loopt als je voor meer licht en frisse lucht in je ontwerp kiest.”

Nieuwe economische modellen

De themadag wordt in het TechForum afgesloten met een discussie over geld. Dat klinkt wat plat, maar is wel degelijk relevant. Want gebouwen die meer zijn en doen dan het programma van eisen, kosten vaak ook meer. Schleurholts: “Je kunt het ook zien als een kans voor een nieuwe manier van financiering, een kans voor nieuwe economische modellen. Als gebouwen echt voor mensen kunnen zorgen, dan zou je bijvoorbeeld een deel van het zorgbudget kunnen overhevelen naar preventieve maatregelen om een gezondere leef- en woonomgeving te creëren.” Dat vraagt om heel veel neuzen in dezelfde richting. Met deze themadag zal in ieder geval de urgentie duidelijk worden, ondersteund door de campagne Indoor Generation die themasponsor VELUX Nederland tijdens BouwBeurs voert. Bezoekers van BouwBeurs R&D krijgen veel ideeën en praktische adviezen, om er zelf ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Ronald Schleurholts is thema-ambassadeur voor het thema Ontwerpen met Licht & Lucht van BouwBeurs R&D op woensdag 6 februari 2019 in Jaarbeurs Utrecht. Het lezingenprogramma vindt plaats in het TechForum in Hal 9, vanaf 9:00 uur. Er is een themaroute beschikbaar langs exposanten op de BouwBeurs die noviteiten op het thema bieden.

>> Bekijk hier de themaroute voor woensdag 6 februari
>> Terug naar het programma van BouwBeurs R&D

-->