Robert Winkel

Robert Winkel, architect en directeur Mei architects and planners

Ambassadeur BouwBeurs R&D, thema Stedelijke Vernieuwing

LinkedIn
Website 

 

Interview Robert Winkel

Context is de nieuwe stad!

Op dinsdag 5 februari is Robert Winkel thema-ambassadeur voor de dag die op BouwBeurs R&D in het teken staat van Stedelijke Vernieuwing. Het is een thema waar de architect en projectontwikkelaar vrijwel dagelijks mee te maken heeft en waarvan hij zegt: “Stedelijke vernieuwing is meer dan alleen een plek in de stad verbeteren. Er spelen zoveel dingen in een ontwerp- of bouwproces!” Op deze dinsdag tijdens de BouwBeurs krijgen de bezoekers van BouwBeurs R&D een breed palet aan informatie over binnenstedelijke (ontwerp-)opgaven.

Robert Winkel heeft graag meerdere petten op: in het dagelijks leven is hij niet alleen architect en directeur van Mei architects and planners, maar ook partner in White House Development en lid van welstandscommissies, zoals die voor Feyenoord City, de Zuidas in Amsterdam en Rotterdam Airport. Het geeft hem een brede blik op stedelijke ontwikkeling, en dat is ook nodig, zo stelt hij: “Je moet bij nieuwe projecten rekening houden met alles en iedereen. Dat moét. Anders gaat het niet goed. Vandaar dat ik voor de dag op BouwBeurs R&D heb gekozen voor de titel ‘Context is de nieuwe stad’. Alleen als je heel veel aspecten meeneemt in je ontwerp, kan je iets bouwen dat toekomstwaarde heeft.”

Winkel is de eerste om toe te geven dat het heel Nederlands is om met iedereen rekening te moeten houden als het gaat om stedelijke opgaven. “Ja, daar zijn we heel goed in. Iedereen mag zijn eigen agenda inbrengen. Tegelijkertijd betekent het ook dat we snel kunnen schakelen, dat je slimme oplossingen moet bedenken. Anders heb je het nakijken.” In het buitenland ziet hij de processen heel anders verlopen. “Daar is meer hiërarchie, zijn de processen meer lineair. In Nederland duurt de voorbereiding van projecten misschien wel langer, maar je hebt wel draagvlak. En je kunt ook meer ambities inbrengen. Zoals een aspect als circulariteit. Daar zijn ze in Rusland nog echt niet mee bezig.”

Lange termijn denken
In zijn dagelijks werk - en met name tijdens sessies voor de verschillende welstandscommissies - merkt Winkel dat het denken in een bredere context voor veel van zijn vakgenoten niet vanzelfsprekend is. “Je ziet dat veel plannen zijn gebaseerd op opportunisme en pragmatische. Heel erg bedacht op de korte termijn. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan het ontwerpteam, maar ook aan de opdrachtgever. Veel plannen houden zich aan de huidige normen, de specifieke locatie en worden gepresenteerd met een houding van ‘we zien wel waar het schip strandt’. Niemand durft een plan te maken dat verder om zich heen reikt - ik mis vaak het grote gebaar. Ik mis de context”, aldus de ambitieuze architect. “Het is ook niet eenvoudig om rekening te houden met zoveel mogelijk aspecten in een tijd van nieuwe technologieën en middenin een milieucrisis. We zullen opnieuw moeten gaan uitvinden hoe de mens en de stad in elkaar zitten.”

Verliefd op het gebouw

Tijdens de themadag Stedelijke Vernieuwing zal ook een aantal binnenstedelijke projecten worden gepresenteerd: bestaande gebouwen die een nieuw leven kregen met een andere bestemming.“Juist bij bestaande gebouwen is het belangrijk om goed te weten wat er zich in en om dat pand heeft afgespeeld en nu belangrijk is. Alsof je verliefd bent - je wilt alles weten van zo'n pand, tot in het laatste vezeltje. Daarvoor zal je veel moeten studeren, veel moeten lezen. Ja, dat is best wel lastig soms”, lacht de architect.

Bij de (weder-)opbouw van dergelijke projecten komen vaak logistieke en technische uitdagingen kijken. “In technische zin verwacht ik veel van prefabricage en robotisering. Zoveel mogelijk bouwelementen voorbereiden in de fabriek. Dat vraagt een andere manier van ontwerpen, maar biedt zeker veel mooie kansen.” Prefabricage vormt niet alleen een technische uitdaging, maar kan ook antwoord geven op een andere ontwikkeling in de bouw, stelt Winkel: “We kampen met een tekort aan mensen die kunnen bouwen, maar ook monteurs die kunnen installeren. Dat heeft niet alleen met nieuwe projecten te maken, maar ook met de energietransitie. Daar biedt robotisering wellicht ook uitkomst.”

Kennis delen
De themadag op BouwBeurs R&D is een goede gelegenheid om eens bij te praten over Stedelijke Vernieuwing, zo belooft Robert Winkel: “Het is belangrijk dat we veel meer met elkaar praten over onderwerpen die de stad aangaan. Er is wel veel kennis, maar niet bij iedereen. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwerpen als het bouwen in hoge dichtheden, nieuwe woonvormen en het mengen van functies in één gebouw: daar komen ook nieuwe juridische en financieringsaspecten bij kijken. Het is goed om van elkaar te leren hoe daarmee om te gaan.”

Robert Winkel is thema-ambassadeur voor het thema Stedelijke Vernieuwing van BouwBeurs R&D op dinsdag 5 februari 2019 in Jaarbeurs Utrecht. Het lezingenprogramma vindt plaats in het TechForum in Hal 9, vanaf 9:00 uur. Er is een themaroute beschikbaar langs exposanten op de BouwBeurs die noviteiten op het thema bieden.

 

>> Terug naar het programma van BouwBeurs R&D

-->