Meer kwaliteit door een slimmer bouwproces

Stedelijke vernieuwing is een van de thema’s tijdens de Bouwbeurs R&D en het thema heeft in FAAY een bevlogen sponsor. De persoonlijke betrokkenheid van Monique De Vos-Faay bij vernieuwing van de bouw is groot. Als leverancier van wandpanelen heeft zij zowel kennis van ontwerp- als van bouwprocessen. Ze ziet kansen die de bouwsector nog laat liggen, maar die binnen handbereik zijn. Denk aan het betaalbaar houden van woningen, het verbeteren van logistieke processen, het verminderen van faalkosten en het verbeteren van de kwaliteit.

Terwijl de dagen snel wegtikken voor de BouwBeurs aanvangt, is Monique De Vos-Faay helemaal in haar element. “We zien de bouw snel veranderen. Zo is er meer aandacht voor circulariteit, BIM en logistieke processen”, zegt ze. Wat haar echter opvalt is dat partijen die betrokken zijn bij een bouwproces de accenten allemaal anders leggen. “Allemaal willen we de kwaliteit van gebouwen verbeteren. Maar als ik kijk naar circulariteit en duurzaam bouwen dan zijn het vaak de opdrachtgevers die het voortouw nemen. Terwijl aannemers het verbeteren van de logistiek omarmen, zetten leveranciers in op prefabricage en het verlagen van de CO2-footprint.”

Elkaar stimuleren
Waar we echter naar toe moeten is dat we meer samenwerken en elkaar stimuleren. “Een vraag die steeds vaker gesteld wordt is: nemen jullie gebruikte producten terug? Ik hoop dat we dat verzoek vaker krijgen. Het daagt ons uit het circulariteitsproces te versnellen en echt vorm te geven. Nu staan we iedereen aan het begin van het bouwproces terzijde met advies, BIM-modellen en leveringen. Het mooiste zou zijn als we elkaar als co-makers zien in het hele proces. Als een ontwerp versterkt wordt door de ambities van de opdrachtgever, de kennis van materialisatie van de leveranciers en de praktische knowhow van aannemers. Én als we aan het eind van de levensduur of bij renovaties allemaal onze verantwoordelijkheid kunnen nemen in de wetenschap dat we de milieu-impact beperken door slim en demontabel te bouwen en er gekozen is voor biobased materialen. Als we daar met elkaar over in gesprek raken, is er veel winst te behalen.” 

Vernieuwen
Vooral in stedelijk gebied moet de bouw zich vernieuwen. “De kansen liggen er”, daar is De Vos-Faay van overtuigd. “Bijvoorbeeld om thema’s met elkaar te verenigen. Biobased en kwalitatief hoogwaardig bouwen gaan bijvoorbeeld prima samen. Hetzelfde geldt voor minder faalkosten en de inzet van prefab materialen. De voordelen van werken met geprefabriceerde materialen zijn groot. Vaak wordt in eerste instantie gedacht aan minder fouten en efficiënter werken. Maar het kan ook veel bijdragen aan het verbeteren van de bouwlogistiek door minder vervoersbewegingen en een betere kwaliteitscontrole.” Een voorbeeld dat zij aanhaalt is de Trip in Utrecht. “VolkerWessels plaatste de BouwHub, het logistieke centrum, aan de rand van de stad. De besparing was enorm. Er zijn 69% minder kilometers gereden en de CO2-uitstoot verminderde met 68%.”

Betere kwaliteit
Wat de Trip ook toonde was hoeveel efficiencywinst er te behalen is. De afbouwfase bedroeg slechts 28 weken, 13 weken minder dan bij een regulier project van deze omvang. De Vos-Faay: “Dan is nog niet eens in kaart gebracht welke effecten dit had op omwonenden die veel minder overlast ervoeren.” De inzet van geprefabriceerde materialen bevordert bovendien de kwaliteit. “Door te werken met prefabwanden kunnen we een optimale geluidsisolatie garanderen, evenals een brandveilige omgeving, omdat niet de afzonderlijke materialen worden getest, maar de hele wandconstructie.” De Vos-Faay erkent dat het wel een omslag vergt. “Zowel in denken als in werken. Maar als we prefab omarmen dan komt dat alles en iedereen ten goede. Bewoners, gebruikers, personeel, omwonenden, het milieu en de portemonnee, omdat er minder vervoersbewegingen zijn, minder afval en minder faalkosten.”

>> Terug naar het programma van BouwBeurs R&D

-->