Extreem ontwerpen met een brede visie

De verleiding bestaat om bij Extreme Engineering te denken aan grootse projecten en gebouwen. Wat Salomé Galjaard van Arup tijdens de Bouwbeurs R&D toont is dat extremen ook huizen in ogenschijnlijk kleine dingen. En dat die ‘kleine’ veranderingen kunnen leiden tot een enorme omslag.

“Voor mij heeft Extreme Engineering misschien een andere inhoud dan de gebruikelijke interpretatie. Mijn definitie is ‘afwijkend ontwerpen van de norm die we tot op heden hanteerden en zo tot nieuwe oplossingen komen’”, legt Galjaard uit. De bouwwereld heeft disruptieve aanpak volgens haar nodig. “We zitten in een transitiefase waarin drie thema’s steeds de kop opsteken: digitalisering, circulariteit en gebiedsontwikkeling. Het zijn onderwerpen die zeer divers lijken. Maar ik heb gemerkt dat we de verandering op bijna identieke wijze kunnen insteken en daarmee een grote impact kunnen hebben op de stad en de wijze waarop we bouwen.” Daarbij moeten we volgens haar waken voor simplificatie. “De wereld is complex. Als je bouwprocessen en -projecten direct opdeelt in subthema’s wordt het niet eenvoudiger, want alles moet ook weer samenkomen. Liever start ik vanuit een overkoepelende visie en voeg daar gedurende het traject disciplines aan toe.”   

Mensen en processen
Veranderen is volgens Galjaard veel meer dan het aanpassen van de techniek. “Willen we dat er een omslag komt dan moeten we kijken naar mensen en processen. En misschien heeft goed en succesvol bouwen in het verlengde daarvan ook wel een andere definitie nodig; één waarin de toekomstige gebruiker centraal staat.” Toch is ze allesbehalve wars van technische vernieuwing. “Kijk naar parametrisch ontwerpen. Wat hier interessant aan is, is dat bewezen is dat computers veel effectiever grote hoeveelheden berekeningen uitvoeren, mits de juiste parameters zijn ingevuld.”  Maar betekent dat ook dat de ontwerper overbodig wordt? “Zeker niet. De ontwerper is degene die aan de basis staat van het model. Parametrisch ontwerpen is een hulpmiddel dat hen in staat stelt om thema’s anders in te steken en complexe situaties inzichtelijk te maken. De vragen die de ontwerper aan de opdrachtgever stelt en de waarde die aan parameters wordt toegekend hebben direct invloed op de uitkomst, maar het is de ontwerper die de randvoorwaarden stelt  en het proces bewaakt. Het stelt hem of haar bovendien in staat om te blijven leren en ontdekken. Door de ondersteuning van de techniek ontstaat namelijk een interactief proces waarbij de ontwerpende partij steeds terugkoppeling krijgt.”

Praktisch
Op vrijdag 8 februari wil Galjaard vooral een praktische invulling geven aan het thema Extreme engineering. “Tijdens het ochtendprogramma wil ik mensen kennis laten maken met ontwerp, uitvoering en operation. Dat laatste onderwerp vind ik belangrijk omdat we in onze sector geneigd zijn om toe te leven naar de oplevering. Maar: welk effect heeft ontwerp en de keuzes die gemaakt worden op de toekomst van een gebouw? Op het onderhoud? Is het nu al circulair of over 50 jaar? En, stelt het gebouw gebruikers in staat om er duurzaam gebruik van te maken?” Vervolgens is er in de middag aandacht voor projecten uit drie verschillende sectoren: infra, energie en mobiliteit.

Nieuw denken
Gevraagd naar de boodschap die zij bezoekers wil meegeven, zegt Galjaard. “Een goed idee hebben en dat ergens neerleggen is niet voldoende om de bouwwereld te veranderen. Je moet mensen meenemen en enthousiasmeren, want het is veel meer een omslag in denken en een procesmatige transitie waarin we ons bevinden dan een technische uitdaging.” Ze praat daarbij ook uit eigen ervaring. Zo’n zeven jaar geleden kwam Galjaard in contact met de mogelijkheden van 3D-printen. “Dat pionierswerk heeft ons veel geleerd. In eerste instantie was het de bedoeling een constructief knooppunt 3D te printen. Waar we achter kwamen is dat we eigenlijk een product herontwerpen op basis van oude criteria. Pas toen we uitzoomden van het product naar het hele element en de vraag stelden: welke rol heeft dit product in het grotere systeem, konden we echt waarde toevoegen.” 

>> Terug naar het programma van BouwBeurs R&D

-->