Themasponsor

 

  

 

 

Programma TechForum 7 februari

09.00 – 10.15 uur     Circulair Experimenteren

Op zoek naar een nieuw, circulair vakmanschap

Ondernemen en ontwerpen in de circulaire economie vraagt om een andere houding en nieuwe tools. Vanuit drie posities lichten ervaringsdeskundigen hun geleerde lessen toe en bespreken ze de uitdagingen die er nog liggen.

Moderator:
Tom Frantzen (Frantzen et al., Lemniskade projectontwikkeling)

Sprekers:
Hans Hammink, de Architekten Cie.
De architect als regisseur van circulaire processen?
Martijn Veerman, Alkondor
Circulair vakmanschap in de maakindustrie

Aansluitend: Themaroute Circulair
We bezoeken tien bedrijven die aantoonbaar “het cirkeltje rond hebben gemaakt”. In een meet en greet met de R&D afdelingen van deze bedrijven krijgen de deelnemers uitleg over hun circulaire producten.

10.40 – 11.20     Circulair bouwen met staal
Op recyclingniveau heeft bouwmateriaal staal de cirkel al eeuwenlang gesloten. Alle schroot vindt een tweede leven in stalen balken, buizen en plaat. Ook op productniveau vindt een groot deel na sloop zijn weg direct terug als kolom, ligger, vloer- of geveldeel. Projectvoorbeeld: Green House, Utrecht.

Sprekers:
Frank Maatje, Bouwen met Staal
Rogier Joosten, Green House Utrecht

11.35 – 12.15 uur     Circulair Bouwen: flexibiliteit van het erfpachtrecht

In de presentatie wordt een juridische structuur besproken waarbij (i) een onderdeel van een gebouw wordt ondergebracht bij een leverancier door middel van een erfpachtrecht en (ii) de gebouweigenaar dat gebouwonderdeel vervolgens leaset van de leverancier. 

Spreker:
Jeroen van den Bos, Houthoff

12.30 – 13.00 uur Interview met minister K. Ollongren

13.00 – 14.00 uur Circulaire projecten

Cirkels sluiten in de praktijk

Leren door het te doen: de eerste experimenten op het gebied van circulair ontwerpen zijn al uitgebreid bestudeerd. Nu dient een nieuwe lichting circulaire gebouwen zich aan, waaronder renovaties.

Moderator:
Tom Frantzen  (Frantzen et al., Lemniskade projectontwikkeling)

Sprekers:
- Renovatie Basisweg door Eric van Noord de Architekten Cie.
- Nieuwbouw Biosintrum door Noud Paes - Paul de Ruiter Architects

14.15 – 15.15 uur     Veras: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) presenteert: ‘Trends en ontwikkelingen in de sloopbranche’. Sloopaannemers: dé grondstoffenleveranciers voor de circulaire bouweconomie!

Taco van Hoek, EIB, Sharon Gesthuizen, Stichting AFNL-bouweconomie!,
Pablo van den Bosch, Madaster

15.30 – 16.30 uur | Innovatiecafé Circulair

In een interactieve omgeving worden korte, pittige statements en tegenstellingen onder leiding van Tom Frantzen tegen het licht gehouden. Het is nu tijd om in een losse setting actief mee te doen met de discussie. Het thema wordt in ca. 5 min. gepitched, waarna het publiek digitaal mee kan doen aan de discussie en de moderator de te maken stappen samen met publiek en expertpanel in kaart brengt. 

Modarator: 
Tom Frantzen (Frantzen et al., Lemniskade projectintwikkeling)

Panelleden:
Pam van Wanrooij, PHI Factor
- Jan Kadijk, DGBC
- Sander Holm, BAM Bouw en Ontwikkeling
- Alijd van Doorn , Habeon/Heembouw
- Stingo Huurdeman, VMRG
- Harm van Dartel, SKG-IKOB
- René Rustenhoven, ASSA ABLOY Entrance Systems

------

#1 'Circulaire contractvormen; wat circulair is krijg je niet recht! Of wel?'

Sander Holm, BAM Bouw & Ontwikkeling

Circulaire contractvormen, andere bouweisen, nieuwe en langdurige projectpartners; voor een aannemer is de circulaire uitdaging misschien wel de grootste – daar zij als spin in het web van de ontwikkeling van de meeste partijen afhankelijk is. Op welke manier bereiden zij zich voor en hoe kunnen de ketenpartner haar hierbij helpen?

------

 


#2 'Het circulaire DC; wat zijn de grootste uitdagingen?'

Alijd van Doorn, Habeon/ Heembouw

Distributiecentra zijn gebouwen met relatief korte levensduur. Hoe krijg je een volledig distributiecentrum circulair?

------

 

#3 ‘Hoe identificeren en registreren we in de toekomst te gebruiken materialen?’

Stingo Huurdeman, VMRG

Hoe identificeren en registreren we de in de toekomst te gebruiken materialen en producten? Wat moet je vastleggen over de producten? En waar en hoe? Hoe zorgen we dat de juiste personen toegang krijgen tot de informatie?

------

#4 'Hoe voorkomen we dat circulair bouwen belemmerd wordt door normen en testrapporten?'

Harm van Dartel, SKG-IKOB

Hoe gaan we om met de eisen aan producten en testrapporten? Het bouwbesluit is de hedendaagse ondergrens voor waar een gebouw aan moet voldoen. Dit dient te worden onderbouwd d.m.v. rapporten. Gelden deze rapporten ook nog in bijv. 2035, wanneer het product in een ander gebouw wordt toegepast? Hoe kunnen we hier mee omgaan? En wat komt er kijken bij de mogelijk eindeloze levensduur van een gebouw?

 

16.30 - 19.00 uur | Een netwerkborrel

Achteraf is er tijd om, onder het genot van een hapje en een drankje, met gelijkgestemden te discussiëren over het onderwerp circulariteit.

-->