maandag 4 februari
BouwBeurs-RD

Industrialisatie & digitalisering

Ambassadeur binnenkort bekend

Onderwerp Industrialisatie: ontwerpen met kansen en beperkingen - robotisering - interdisciplinair ontwerpen en bouwen

In razendsnel tempo zijn de tools - de softwarepakketten en afgeleide instrumenten - voor het ontwerpen en maken van gebouwen zich aan het ontwikkelen. BIM is niet meer weg te denken, steeds vaker worden projecten integraal en multidisciplinair aangevlogen. Op maandag 4 februari gaat het over bits en bricks, over het managen van processen en nieuwe ontwikkelingen die de traditionele bouw op hun grondvesten zullen laten schudden.
  

dinsdag 5 februari
BouwBeurs-RD

Stedelijke vernieuwing

Ambassadeur Robert Winkel
van Mei architects & planners

Onderwerp Hoe maken we de gebouwde omgeving energieneutraal? - concepten voor transformatie, renovatie & upgrade - logistiek en prefabricage

 “Context is de nieuwe stad!”, zegt Robert Winkel als hij praat over de binnenstedelijke opgaven van nu en de toekomst. Natuurlijk gaat het binnen dit thema over transformatie, renovatie en verdichting met nieuwbouw. Maar het is niet meer voldoende om alleen naar de bouwkundige en stedenbouwkundige randvoorwaarden van de plek te kijken: het gaat om veel meer. Om de geschiedenis van de plek, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, infrastructurele en logistieke aspecten.

Themasponsor: Faay Vianen
  


woensdag 6 februari
BouwBeurs-RD

Ontwerpen met licht en lucht

Ambassadeur  Ronald Schleurholts, cepezed

Onderwerp
Hoe maken we gezonde gebouwen - luchtdicht en energieneutraal - biobased materialen - levend groen - installatietechniek

 De mens is bijna de hele dag binnensdeurs en heeft vrijwel geen contact meer met de natuur en natuurlijke ritmes. Met dat besef kijkt Ronald Schleurholts anders naar ontwerp- en bouwopgaven. “Daglicht bepaalt het levensritme, de mens heeft contact nodig met de natuur”, zo stelt deze thema-ambassadeur. Zijn devies: zoveel mogelijk daglicht in gebouwen binnen laten, zorgen voor natuurlijke ventilatiestromen en probeer de natuur in en bij het gebouw te halen. Deze dag leren we veel over biologie, over natuurlijke bouwmaterialen, flexibele gebouwen. En natuurlijk over ontwerpen met licht en lucht.

 Themasponsor: Velux 
  


donderdag 7 februari
BouwBeurs-RD

Circulair ontwerpen & bouwen

Ambassadeur Tom Frantzen

Onderwerp
Demontabele detaillering - flexibele constructies - circulariteit op elk schaalniveau - urban mining


Dat dit thema op de agenda staat van BouwBeurs R&D, zal niemand verwonderen. Heel veel wordt tegenwoordig “circulair” genoemd. Aan Tom Frantzen de taak om de opgave van het circulair ontwerpen en bouwen te duiden. Dat gaat over vele schaalniveau's, zo stelt hij: “Het is belangrijk om te bouwen met hernieuwbare materialen en bij het ontwerp al na te denken over hoe we grondstoffen kunnen terugwinnen als het gebouw zijn functie verliest. Maar laten we ook proberen om gebouwen te maken die geschikt zijn voor alternatief gebruikt, om waar het kan sloop te voorkomen.” De dag wordt gevuld met nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire productie, projecten en ervaringsdeskundigen. Zodat we de bomen in het circulaire bos gaan zien.

 Themasponsor: Assa Abloy

  


vrijdag 8 februari
BouwBeurs-RD

Extreme engineering

 
Ambassadeur binnenkort bekend

Onderwerp Bouwkundig en constructief vernuft - stedelijke verdichting - aardbevingsbestendig - parametrisch ontwerpen

Dat dit thema op de agenda staat van BouwBeurs R&D, zal niemand verwonderen. Heel veel wordt tegenwoordig “circulair” genoemd. Aan Tom Frantzen de taak om de opgave van het circulair ontwerpen en bouwen te duiden. Dat gaat over vele schaalniveau's, zo stelt hij: “Het is belangrijk om te bouwen met hernieuwbare materialen en bij het ontwerp al na te denken over hoe we grondstoffen kunnen terugwinnen als het gebouw zijn functie verliest. Maar laten we ook proberen om gebouwen te maken die geschikt zijn voor alternatief gebruikt, om waar het kan sloop te voorkomen.” De dag wordt gevuld met nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire productie, projecten en ervaringsdeskundigen. Zodat we de bomen in het circulaire bos gaan zien.

 Themasponsor: Assa Abloy
 
  
-->